We’re always here to help. Please don’t hesitate to contact our team to learn more about Kia Ora and our stallions.

  Contact details

  +61 (0) 2 6543 7105
  kiaora@kiaoraestates.com.au

  Kia Ora Stud
  272 Allan Bridge Road
  Scone, NSW, Australia

  Kia Ora Stallions
  350 Allan Bridge Rd

  Glewnbawn, NSW, Australia

  Postal Address
  PO Box 166, Scone, NSW, Australia 2337